Cíl projektu Kultura na dosah ruky


    Dnešní lidé jsou silně ovlivněni „multimediální kulturou“ (video, televize, DVD, počítače) a globálním propojením se světem (internet, mobilní komunikace). Spolu s technickým rozvojem společnosti je současně nutné rozvíjení tradičních společenských, kulturních a duchovních hodnot (vzájemné setkávání, solidarita, vážná hudba, divadlo, náboženství, atd.).
    Jedním z projevů současné kultury je zájem o hudbu. Možnost poslouchat klasická díla doma prostřednictvím rozhlasu, televize a různých přehrávačů nemůže nahradit živé koncerty vážné hudby.
    "Základním posláním občanského sdružení Kultura na dosah ruky je nabídnout našim spoluobčanům příležitost k zastavení se ve shonu tohoto světa a pomoci jim nezapomenout na kulturní hodnoty lidského života formou poslechu živé hudby v příjemném kulturním prostředí."  (Stanovy, čl. I).
        Tento projekt je realizovat s úmyslem, aby tuto příležitost měli lidé „na dosah ruky“, tzn. přímo v obci.

zakládající členové

stanovy občanského sdružení Kultura na dosah ruky
 
 
Přihlášky do občanského sdružení Kultura na dosah ruky
Pokud Vás výše uvedené cíle sdružení zaujaly a chcete se podílet na šíření tohoto díla, seznamte se
se stanovami a staňte se členy občanského sdružení Kultura na dosah ruky.

přihláška pro jednotlivce (dokument pdf 108 kB)
přihláška pro právnickou osobu (dokument pdf 100 kB)