Program 2005
Adventní koncert
27. listopadu 2005
neděle
17:00
hodin
Duo di Praga Komorní koncert
(harfa a příčná flétna)
Zámek
sál
19. března 2005
sobota
18:30
hodin
Janáčkovo kvarteto
umělecký přednes:
Alfréd Strejček
Joseph Haydn:
Sedm posledních slov
Ježíše Krista na kříži
Zámek
vstupné: 50 Kč
8. května 2005
neděle
17:00
hodin
Moravští madrigalisté
(smíšený sbor)
Koncert duchovních skladeb Kostel

19. června 2005
neděle

15:00

hodin

Blue Train Jazz Quintet

Jazzový koncert

Zámek

nádvoří

3. července 2005
neděle
17:00
hodin
Trio od sv. Jakuba zpěv, viola, varhany
recitace: Radovan Lukavský
Kostel