Program 2007

18. března
 2007
 17:00 hodin Rapsodické divadlo "El Cristo de La Luz" zámek v
Brodku u Prostějova
Vstupné: 50 Kč
15. dubna
2007
17:00
hodin
Avrix koncert
Renesančních a Sefardských písní
zámek v
Brodku u Prostějova
13. června
2007
Spiritual
kvintet
koncert kostel v
Brodku u Prostějova
2. prosinec
2007
17:00
hodin
Musica Poetica koncert
"Barokní ženy"
Vstupné:
50 Kč
23. prosince
2007
16:00
hodin
prostějovské sbory
Vlastimila
a Orlice
Česká mše vánočni J.J.Ryby chrám Povýšení sv. Kříže
v Brodku u Prostějova
Vstupné:
dobrovolné