Program 2008

neděle
 2.3.2008
 17:00 hodin Brněnské dechové kvinteto Koncert komorní
 hudby
sál zámku v
Brodku u Prostějova
Vstupné
50 Kč
neděle 13.4.2008 17:00
hodin
Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Velikonoční koncert chrám Povýšení sv. kříže v Brodku u Prostějova
neděle 29.6.2008 17:00
hodin
Gentlemen Singers Předprázdninový koncert chrám Povýšení sv. kříže v Brodku u Prostějova
neděle 28.9.2008
17:00
hodin
Dětský pěvecký sbor Motýlek Vyškov Svatováclavský koncert chrám Povýšení sv. kříže v Brodku u Prostějova
neděle 30.11.2008 16:00
hodin
Adventní koncert
- Večer vídeňských valčíků
sál zámku v Brodku u Prostějova