Program 2009

22.3.2009  7:30
 hodin
Gregoriánská schola Brno Gregoriánský chorál chrám Povýšení sv. køíže v Brodku u Prostėjova
28.6.2009 18:00
hodin
Gamavilla quartet Beatles revival zámek v Brodku u Prostėjova
31.8.2009 17:00
hodin
Øád červených nosų Divadelní pøedstavení pro dėti
26.10.2009
19:30
hodin
Miroslav Donutil One man show
nedėle 29.11.2009 17:00
hodin
Kytara, flétna, zpėv Adventní koncert

sál zámku v Brodku u Prostėjova