Program 2012

6.5.2012 16:00
hodin
Solideo koncert
- středověká hudba
kostel v Brodku u Prostějova
15.6.2012 11:00
hodin
teátr Víti Marčíka
pohádka Bajaja
přestavení nejen pro děti
Sokolovna v Brodku u Prostějova
24.8.2012
19:00
hodin
Hradišan a Jiří Pavlica
koncert
nádvoří zámku v Brodku u Prostějova
2.12.2012 16:00
hodin

Trio od sv. Jakuba
Brno
adventní koncert
sál zámku v Brodku u Prostějova