Program 2013

21.6.2013
19:00
hodin
Fleret
koncert
nádvoří zámku v Brodku u Prostějova
6.11.2013
19:00
hodin
Vláďa Hron
Abeceda hvězd sokolovna v Brodku u Prostějova
1.12.2013
18:00
hodin
P. Jaroslav Konečný
Musica da Chiesa
Adventní koncert sál zámku v Brodku u Prostějova