Program 2014

18.7.2014
19:00 hodin
Olympic revival
koncert
nádvoří zámku v Brodku u Prostějova
19.11.2014
18:00
hodin
Jiří Krampol
představení
sokolovna v Brodku u
Prostějova
7.12.2014
16:00
hodin
Adventní pěvecký koncert,
Jan Král - klavír
koncert
sokolovna v Brodku u
Prostějova