Program 2017

14. května
17:00
hodin
koncert ke Dni matek
Martino Hammerle-Bortolotti,
Martina Macko
koncert
koncertní sál zámku v Brodku u Prostějova
23. června
19:00
hodin
Hradišťan s Jiřím Pavlicou koncert
nádvoří zámku v Brodku
u Prostějova
v případě deště v sokolovně
16. září

hodové odpoledne na zámku akce
zámek v Brodku u Prostějova
2. prosince

vánoční jarmark akce
nádvoří zámku v Brodku
u Prostějova