Program 2018

13. května
16:00
hodin
koncert ke Dni matek
Martino Hammerle-Bortolotti,
Aleš Janeček, Helena Fialová
koncert
koncertní sál zámku v Brodku u Prostějova
22. června
19:00
hodin
Stracené Ráj koncert
zámek v Brodku u Prostějova
16. září
14:00

18:00
Středověké odpoledne na zámku v Brodku u Prostějova
akce
nádvoří zámku v Brodku
u Prostějova
1. prosince

vánoční jarmark akce
nádvoří zámku v Brodku
u Prostějova