zakládající členové

Zleva:
Antonín Crhonek - někdejší starosta obce Brodek u Prostějova
P. Petr Hofírek, Mgr - někdejší farář
JUDr. Richard Belcredi - majitel zámku v Brodku u Prostějova